Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΣτόχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους.

Επομένως, το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει στους φοιτητές πληροφόρηση τόσο σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία τους και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, όσο και σε θέματα που αφορούν γενικότερα τους νέους ανθρώπους (π.χ. εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κτλ).

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μαζί με την Πρακτική Άσκηση και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) αποτελούν συνεργαζόμενες πράξεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).

Website