Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την σταδιοδρομία και την απασχόληση των αποφοίτων καθώς και της σύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Θεμελιώδεις στόχοι της MOKE είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών και καινοτομικών ικανοτήτων των φοιτητών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η υποστήριξή τους στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Για την επίτευξη των στόχων της η ΜΟΚΕ υλοποιεί τα εξής :

  • Διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομική δραστηριότητα.
  • Εξασφάλιση άμεσης επαφής με την επιχειρηματική κοινωνία με τη βοήθεια επισκέψεων σε παραγωγικούς φορείς και την αξιοποίηση καταξιωμένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων.
  • Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και επιχειρηματικού σχεδιασμού.
  • Υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

Περισσότερα από 100 ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη της ΜΟΚΕ.

Η θεματολογία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, θέματα όπως μάρκετινγκ, διοίκηση, καινοτομία, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, design και σχεδιασμός προϊόντων κ.α.

 

Website