Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

TEI Anatolikis Makedonias & Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΣτόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι:

  • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και θετικής στάσης ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο φοιτητικό πληθυσμό.
  • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
  • Προαγωγή έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

 

Website