Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Θεσσαλίας

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελεί ένα θεσμό η αποστολή του οποίου είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τους παραγωγικούς και εργοδοτικούς φορείς καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές, τελειοφοίτους και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης είναι οι φοιτητές, οι προσφάτως αποφοιτήσαντες, τα μέλη ΔΕΠ, οι παραγωγικοί και οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς εργασίας, καθώς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθες:

  • Υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες σύνδεσης με την αγορά εργασίας
  • Υπηρεσίες ενημέρωσης για προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και υποτροφίες
  • Παροχή υπηρεσιών σε σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης
  • Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
  • Δράσεις ενημέρωσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Διοργάνωση Εκδηλώσεων και η ημερίδων και έκδοση ενημερωτικών εντύπων προβολής
  • Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών
  • Στήριξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών

Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Θεσσαλίας εντάσσεται στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ιδρύματος.

 

Website