Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο της Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και καινοτομικής συνείδησης των φοιτητών με βασικό στόχο την δημιουργία νέων ευκαιριών και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την πραγματική οικονομία.

Οι στόχοι της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν:

  • την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την προώθηση καινοτόμων ιδεών, μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και την δημιουργία καινοτομικού κλίματος μέσω της εισαγωγής μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
  • τη δημιουργία εικονικής θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων μέσω της οποίας θα εξοικειώνονται οι σπουδαστές στα προβλήματα της δημιουργίας και της λειτουργίας μίας επιχείρησης.

Επομένως οι τρείς βασικοί στόχοι της ΜΟΚΕ εστιάζουν στη δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω του συνδυασμού της δημιουργικότητας, της ανάληψης κινδύνου και της εισαγωγής καινοτομιών παράλληλα με την χρηστή διαχείριση, στα πλαίσια ενός νέου ή υφιστάμενου οργανισμού.

Οι επιμέρους στόχοι της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι :

  • Η ανάπτυξη καινοτομικής συνείδησης και επιχειρηματικής κουλτούρας στους σπουδαστές.
  • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για συνεργασία ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας.
  • Η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των σπουδαστών για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
  • Η δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για την προώθηση νέων ιδεών και υπηρεσιών.

 

Website