Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Αθήνας

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ΤΕΙ και τους παραγωγικούς φορείς, με σκοπό να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους αποφοίτους του ιδρύματος στην ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι ο οδηγός καριέρας και ο οδηγός μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Μέσω αυτών, το γραφείο διασύνδεσης καλείται να υποστηρίξει τους φοιτητές από την πρώτη στιγμή ως εκείνη που ολοκληρώνονται οι σπουδές τους και ξεκινάει η αναζήτηση εργασίας ή κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στο ίδρυμα στον παραγωγικό ιστό και στην κοινωνία εν γένει.

Αποστολή του είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές, στους σπουδαστές, τελειοφοίτους και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Μια από τις προτεραιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί η ανάπτυξη εποικοδομητικής και γόνιμης συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή καθιστά δυνατή την άμεση επικοινωνία των φορέων απασχόλησης με τους εγγεγραμμένους χρήστες του γραφείου διασύνδεσης.

Οι χρήστες του γραφείου διασύνδεσης που αναζητούν εργασία, επιθυμούν να απασχοληθούν σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές αλλά και τα μέχρι στιγμής αποκτηθέντα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, οι φορείς απασχόλησης που αναζητούν εργατικό δυναμικό, επιθυμούν να εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη στην κατάλληλη θέση (γνωστικό αντικείμενο, προσόντα).

Ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας είναι κομβικός καθώς είναι το σημείο αναφοράς σε όλη αυτή την προσπάθεια. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή, εκτός από τη συμμετοχή των φοιτητών και των αποφοίτων, σημαντική κρίνεται και η συμμετοχή των φορέων απασχόλησης.

Η συνεργασία των φορέων απασχόλησης με το γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας είναι πολυεπίπεδη και επεκτείνεται σε πολλούς τομείς οι οποίοι προφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Ξεκινώντας από τη βάση, οι επιχειρήσεις είναι δυνατό να δημιουργούν, κατόπιν συνεννόησης με τα στελέχη του γραφείου διασύνδεσης, και να ανακοινώνουν αγγελίες προσφοράς θέσεων εργασίας.

Επιπλέον το Γραφείο Διασύνδεσης δίνει την δυνατότητα σε όλους τους εργοδοτικούς φορείς να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην βάση που διατηρεί η οποία παρέχει δυνατότητες, εφόσον μια επιχείρηση εγγραφεί στη βάση:

  • να δημιουργήσει το δικό της προφίλ και να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το χώρο και τα αντικείμενα που δραστηριοποιείται. Το προφίλ αυτό διαμορφώνεται και ανανεώνεται από την ίδια την επιχείρηση.
  • να αναζητά από τα προφίλ των φοιτητών και αποφοίτων, σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να εντοπίσει μελλοντικά στελέχη.
  • να έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει αγγελίες προσφοράς εργασίας, στην οποία θα μπορεί να αναζητά απόφοιτους με συγκεκριμένα προσόντα και γνώσεις.
  • να παρακολουθεί την πορεία των καταχωρημένων προσφερόμενων θέσεων εργασίας.
  • να ενημερώνεται για μελλοντικές ημερίδες – σεμινάρια τα οποία θα διοργανώνονται από το γραφείο διασύνδεσης και θα ήθελε να συμμετάσχει ή/και να παρακολουθήσει.
  • να είναι δυνατό να καταχωρήσει σχόλια και επισημάνσεις, τα οποία θα αναφέρονται στη λειτουργία του γραφείου διασύνδεσης καθώς και προτεινόμενες ιδέες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου.
  • να είναι δυνατό, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο διασύνδεσης, να ανακοινώσει και να προωθήσει τυχόν εκπαιδευτικές ημερίδες ή σεμινάρια τα οποία διοργανώνει η ίδια η επιχείρηση.

 

Website