Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Ηπείρου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου έχει σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που καλλιεργούν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και ενισχύουν τις δυνητικές επαγγελματικές προοπτικές τους.

Η ΜΟΚΕ υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου με μαθήματα επιχειρηματικότητας και επιμέρους δράσεις όπως:

  • Σειρά από μαθήματα που εστιάζονται στην επιχειρηματικότητα.
  • Υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων παρακίνησης και πληροφόρησης υποψήφιων επιχειρηματιών.

Ο φοιτητής αποκομίζει κέρδη, όπως:

  • Μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο καθώς αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές στην αγορά.
  • Δημιουργεί αξιόλογο βιογραφικό σημείωμα, που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν ενδεχόμενοι συνεργάτες και χρηματοδότες.
  • Γνωρίζεται με άλλα άτομα που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα.
  • Εμπλουτίζει το προσάρτημα του πτυχίου του με τα μαθήματα επιχειρηματικότητας που έχει παρακολουθήσει.
Website