Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Ηπείρου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί τη γέφυρα διασύνδεσης με θέματα που αφορούν τη συνέχιση των σπουδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην πιο ομαλή πρόσβασή των φοιτητών του ιδρύματος στην αγορά εργασίας.

Μέσω της ιστοσελίδας, των διαλέξεων, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και του έντυπου ενημερωτικού υλικού, παρέχει τακτική ενημέρωση, επιδιώκοντας να αποτελέσει μια σταθερή και έγκυρη πηγή γνώσης και ενημέρωσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου, στοχεύει στην παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σημαντικά αναδυόμενα οφέλη, όπως την ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας του ΤΕΙ στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον και την επιτυχή διασύνδεση τελειοφοίτων και αποφοίτων με την αγορά εργασίας

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, προγραμμάτων σπουδών και σταδιοδρομίας, όπως:

  • Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Μεταπτυχιακά / Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Υποτροφίες και κληροδοτήματα
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, ημέρες καριέρας, τεχνικές συνέντευξης και αναζήτησης εργασίας, κ.λ.π.)
  • Ερευνητικά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Δραστηριότητες επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία πάντα με τη κεντρική δομή της οριζόντιας δράσης της ΔΑΣΤΑ συμμετέχει από κοινού στη διοργάνωση ειδικά στοχευόμενων εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων.

 

Website