Πρακτική Άσκηση – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis - Oikonomologos logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) λειτουργεί από το 2002, και μέσω συμμετοχής στα προγράμματα του, οι φοιτητές του ιδρύματος έχουν τα παρακάτω οφέλη:

  • Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της απαραίτητης εξωστρέφειας,
  • Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται,
  • Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο πανεπιστήμιο σε διάφορες φάσεις της παραγωγής,
  • Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
Website