Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Geoponiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΓΠΑ) απευθύνεται τόσο στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους αποφοίτους του ιδρύματος, όσο και στους εκπροσώπους της αγοράς εργασίας.

Στόχος της είναι να καλλιεργηθεί η δυνατότητα αμφίδρομης ενημέρωσης μεταξύ του πανεπιστημίου και του γεωπονικού χώρου εργασίας, για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων.

Επίσης η ΔΑΣΤΑ:

  • διερευνά και ενισχύει τη δικτύωση με άλλα ιδρύματα καθώς και με την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.
  • υποστηρίζει δράσεις προβολής και δημοσιότητας μέσα από εκδηλώσεις και την παραγωγή έντυπου και διαφημιστικού υλικού.
  • σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης πληροφοριών το οποίο διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση όλων των στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώνονται.
  • συμμετέχει σε εκδηλώσεις τοπικών και εθνικών παραγωγικών φορέων.
  • παρακολουθεί και αξιολογεί όλες τις δράσεις ως προς την αποτελεσματικότητά τους.
  • οργανώνει διαγωνισμούς καινοτομικών ιδεών και πρακτικής.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής Δομές:

Website