Πρακτική Άσκηση – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

H Πρακτική Άσκηση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα που έχει ως στόχο την επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου.

Η συμμετοχή των φοιτητών στα προγράμματα πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση τους από τον χώρο της προετοιμασίας και απόκτησης επιστημονικών γνώσεων στο χώρο της εργασίας τους, τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών κλάδων και την πρώτη τους γνωριμία με τους παραγωγικούς φορείς και την αγορά εργασίας.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών διεξάγεται , ανάλογα με το κάθε τμήμα του πανεπιστημίου, στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε άλλους φορείς απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως είναι ενδεικτικά σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, επιμελητήρια, εταιρείες βιομηχανίας τροφίμων, αγροτικοί συνεταιρισμοί, μουσεία κτλ.

Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας πραγματοποιείται, ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών για τους φοιτητές του 4ου έτους, η πρακτική άσκηση, η οποία αποτελείται από δύο φάσεις.

Πρώτη φάση Πρακτικής Άσκησης – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η βιωματική εξοικείωση των τελειόφοιτων του Τμήματος με τη σύγχρονη διδακτική πράξη και μεθοδολογία μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής τους στο καθημερινό πρόγραμμα προεπιλεγμένων γυμνασίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρώτη φάση της πρακτικής άσκησης έχει χρονική διάρκεια 12 ημερών κατά τις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 10 ώρες διδασκαλίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και ακολούθως να πραγματοποιήσουν δύο ωριαίες διδακτικές παρουσιάσεις – μαθήματα στους μαθητές του Γυμνασίου με το οποίο συνεργάζονται.

Δεύτερη φάση Πρακτικής Άσκησης – Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και κάλυψης όλων των επιστημονικών τομέων που διδάσκονται στο τμήμα υλοποιείται και η δεύτερη φάση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής Ειδική Αγωγή ο φοιτητής έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις για θέματα όπως: αναγνώριση και αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εντοπισμός της φύσης και έκτασης των ειδικών αναγκών των μαθητών, τρόποι παρέμβασης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο του σχολείου, υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών και ενισχυτικών προγραμμάτων, αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, κινητικών και αισθητηριακών προβλημάτων και υποστήριξη και εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό.

Η δεύτερη φάση της πρακτικής άσκησης έχει χρονική διάρκεια 28 ημερών.

Ιστοσελίδα

Website