Σύλλογος Αποφοίτων – Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004 από μία προσπάθεια των πρώτων απόφοιτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Από τον Φεβρουάριο του 2005 αποτελεί σύλλογο αναγνωρισμένο και από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και έχει ξεκινήσει δυναμικά τις δραστηριότητες του.

Οι πρωτεύοντες στόχοι του συλλόγου είναι:

  • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
  • Η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των μελών του στον επαγγελματικό, κοινωνικό και επιστημονικό τομέα.
  • Η προβολή και προώθηση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στην αναβάθμιση του επιπέδου του.
  • Η καλλιέργεια της μόνιμης και διαρκούς επαφής με τον Πανεπιστημιακό χώρο και ιδίως με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση στις εκάστοτε εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και επαφή των μελών με τα σύγχρονα οικονομικά και επιχειρηματικά προβλήματα.
  • Η συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος και τους φοιτητές για την αναβάθμιση των σπουδών και την υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικής και επαγγελματικής φύσεως.

Από αυτούς τους στόχους, ο Σύλλογος Αποφοίτων προσπαθεί να εστιάσει περισσότερο σε περιοχές που προσθέτουν αξία στους πτυχιούχους του τμήματος, η πιο σημαντική από τις οποίες είναι η διασύνδεση των μελών του.

Η αλληλοϋποστήριξη μια ομάδας ανθρώπων όπως είναι οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος, που δραστηριοποιούνται σε κοινά αντικείμενα συνεισφέρει όχι μόνο στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, αλλά και στην υποστήριξη τους καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Μια άλλη σημαντική περιοχή ενδιαφέροντος του συλλόγου περιλαμβάνει την διεκδίκηση, διασφάλιση και προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο σύλλογος επιδιώκει την στενή συνεργασία με επαγγελματικές ενώσεις των επιστημονικών αντικειμένων του τμήματος.

Γι’ αυτό το σκοπό διοργανώνονται ημερίδες με διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, ενώ υπάρχει συνεχής ενημέρωση για συνέδρια και εκδηλώσεις στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

 

Website