Πρακτική Άσκηση – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

DImokriteio Panepistimio Thrakis - Oikonomologos.gr - logoTo Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) έχει σκοπό τον συντονισμό και την οργάνωση σε κεντρικό επίπεδο όλων των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται στο ΔΠΘ.

Στόχος της πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) είναι:

  • η ποιοτική αναβάθμιση των ήδη θεσμοθετημένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής γνώσης.
  • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
  • η ομαλότερη μετάβασή των φοιτητών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο παραγωγής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αλλά και δημιουργίας σχέσεων με το χώρο εργασίας.

Το Τμήμα από το 2006 συμμετέχει σε πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης όπου οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της άσκησης, ενώ από το 2013 η διαδικασία έχει ενισχυθεί με τη δυνατότητα οι φοιτητές να μπορούν να επιλέγουν και να αναζητούν τους φορείς στους οποίους θα ασκηθούν και εν τέλει από το ίδιο σύστημα πιστοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης.

Κάθε έτος με ανακοινώσεις, συναντήσεις και την αρωγή της επιστημονικής υπευθύνου της πρακτικής άσκησης και των υπευθύνων ανά κατεύθυνση οι φοιτητές ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τις επιλογές που έχουν προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρακτική τους άσκηση.

 

Website