Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

DImokriteio Panepistimio Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου και συνδετικός κρίκος μεταξύ της πανεπιστημιακής και παραγωγικής κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης:

  • Ενημερώνει τους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εταιρειών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, καθώς επίσης και για θέσεις πρακτικής άσκησης.
  • Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.
  • Ενημερώνει τους χρήστες για τις διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με προγράμματα κινητικότητας (Socrates-Erasmus, Leonardo, κλπ).
  • Πληροφορεί για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
  • Παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής μέσω των συμβούλων Σταδιοδρομίας και ενός συστήματος e-mentoring.
  • Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση σε θέματα που αφορούν σύνταξη βιογραφικού, επαγγελματικά δικαιώματα, τεχνική ορολογία κ.α.
  • Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και ημέρες σταδιοδρομίας.
  • Διενεργεί μελέτες αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τις ζητούμενες ειδικότητες, την απορρόφηση των αποφοίτων και την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών όσο αφορά τις υπηρεσίες του γραφείου διασύνδεσης. Τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται από το γραφείο ως βασικοί άξονες για τον προσδιορισμό των δράσεων στον τομέα της επαφής με τις επιχειρήσεις αλλά και στον σχεδιασμό ενός πλάνου για την προσέγγιση των πρωτοετών φοιτητών.

 

Website