Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

TEI Ionion Nison - Oikonomologos.gr - logoΗ Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή και σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων.

Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να μην έχει ορίσει επακριβώς τους επαγγελματικούς του στόχους.

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η:

 • Εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης και η εξοικείωση των ασκουμένων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Προσθήκη γνώσης μέσω εμπειρίας στους πρακτικούς ασκούμενους φοιτητές.
 • Εδραίωση του διαύλου αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.
 • Συνεργασία των ιδρυμάτων και τον φορέων στην έρευνα και τη διαρκή αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να είναι οι πλέον σύγχρονες και σύμφωνες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαδικασίας ομαλής μετάβασης των τελειοφοίτων από το χώρο της εκπαίδευσης στην παραγωγή και την δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης των ασκουμένων με την πρόσληψή τους στην επιχείρηση που απασχολούνται μετά το πέρας της περιόδου πρακτικής άσκησης.
 • Απόκτηση μιας πρώτης προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα, και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.
 • Ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.
 • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων φοιτητών και σπουδαστών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • Ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών και σπουδαστών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
 • Εξοικείωση των φοιτητών και σπουδαστών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών.
 • Καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Εξεύρεση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που μπορούν να δεχθούν σπουδαστές του τμήματος για πρακτική άσκηση.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας και καταλληλότητας των επιχειρήσεων αυτών για την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης.
 • Προετοιμασία των ασκούμενων σπουδαστών με μορφή σεμιναρίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον εργασιακό χώρο.
 • Ικανοποίηση των επιθυμιών των σπουδαστών από πλευράς επαγγελματικής κατεύθυνσης, όσο είναι δυνατόν, με την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.
 • Υλοποίηση της πρακτικής άσκησης με την παρακολούθηση της πορείας των σπουδαστών και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο.
 • Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης τόσο σε επίπεδο ασκούμενου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.

Για τη λειτουργία του θεσμού της πρακτικής άσκησης και την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών, το γραφείο πρακτικής άσκησης υποστηρίζει τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Αλληλεπίδραση με τις επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων πρακτικών ασκήσεων που θα πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο (εύρεση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).
 • Διερεύνηση της δυνατότητας και καταλληλότητας των επιχειρήσεων αυτών για την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης.
 • Υλοποίηση της πρακτικής άσκησης με την παρακολούθηση της πορείας των σπουδαστών και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο από τους επόπτες της Πρακτικής Άσκησης
 • Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης τόσο σε επίπεδο ασκούμενου (από τον φοιτητή και την επιχείρηση) όσο και σε επίπεδο επιχείρησης (από τους επόπτες).

 

Website