Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

TEI Ionion Nison - Oikonomologos.gr - logoH Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης, συντονισμού, διαχείρισης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εφαρμογής των δράσεων δικτύωσης και σύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας, με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης καθώς και με άλλα ιδρύματα.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσα από την μεγιστοποίηση των συνεργιών και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Παρά την αυτόνομη διοικητική οργάνωση και λειτουργία καθενός από τα γραφεία και της Μονάδας αντίστοιχα, η γενική εποπτεία παρέχεται από τη ΔΑΣΤΑ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Προώθησης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στοχεύουν από κοινού στη διασύνδεση και την εξοικείωση των σπουδαστών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Κεντρικός στόχος είναι η προσφορά στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τελειόφοιτους, με οργανωμένο τρόπο, της δυνατότητας γνωριμίας με το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Website