Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Ηπείρου

TEI Ipeirou - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Ηπείρου περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο την οργάνωση και τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές των τμημάτων του ιδρύματος.

Το ΤΕΙ Ηπείρου υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης φοιτητών, αφενός για να αυξηθούν οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του, αφετέρου να αξιοποιήσουν οι ασκούμενοι τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και για να αποκομίσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία η οποία ενδεχομένως να αποδειχτεί πολύτιμη στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η πρακτική άσκηση θεωρείται για έναν φοιτητή ένα πολύτιμο βήμα για την ομαλή ένταξή του στην αγορά εργασίας, καθώς και για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Επιπλέον, στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών και να βοηθήσει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΙ Ηπείρου προβαίνει σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του ιδρύματος.

 

Website