Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Πελοποννήσου

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΗ Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το ΤΕΙ Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι η:

  • Απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας των φοιτητών σχετικής με το επάγγελμα ή ακόμη και την επαγγελματική τους ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.
  • Ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων φοιτητών και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Πελοποννήσου και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ του συνεργασία
  • Ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

Website