Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Πελοποννήσου

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι μια δομή που στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους φοιτητές του ιδρύματος.

Παρέχει εκπαίδευση, αναπτύσσει δεξιότητες και παρέχει υποστήριξη για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο επιχειρείν και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Η ΜΟΚΕ απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές αλλά και τους πρόσφατα απόφοιτους όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενώ στόχοι της είναι:

  • Καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνείδησης στους φοιτητές.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως προοπτικές απασχόλησης.
  • Διδασκαλία Μαθημάτων επιχειρηματικότητας.
  • Ολοκλήρωση θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων.
  • Εκπόνηση μελετών περιπτώσεων από σπουδαστές, με την παρακολούθηση στελεχών της αγοράς (mentoring).
  • Σύνδεση με την αγορά, μέσα από συναντήσεις, επαφές με επιχειρηματικούς φορείς και επισκέψεις (σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, θερμοκοιτίδες, επιμελητήρια, κλπ).

 

Website