Βιβλιοθήκη – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) ξεκίνησε με στόχο την εξυπηρέτηση των στελεχών του ιδρύματος και την υποστήριξη του ερευνητικού τους έργου, με σκοπό τη διάθεση του περιεχομένου της στο κοινό.

Η Βιβλιοθήκη έχει ως αποστολή πρωτίστως την εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης του επιστημονικού, και όχι μόνο, προσωπικού του ιδρύματος.

Το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 10.000 περίπου τόμους βιβλίων και από 200 περίπου τίτλους περιοδικών εκδόσεων και εφημερίδων. Οι περισσότεροι τίτλοι βιβλίων που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Βιβλιοθήκη καλύπτουν επιστημονικά θέματα που αναπτύχθηκαν σε διάφορα προγράμματα του Ιδρύματος, καθώς και βοηθήματα γλωσσικά ή εκπαιδευτικά, οδηγούς μουσείων κτλ.

Σε αυτά έχουν προστεθεί τίτλοι από δωρεές, στους οποίους περιλαμβάνονται, εκτός από ιστορικούς, γενικότερα πολιτιστικοί και λογοτεχνικοί τίτλοι.

 

Website