Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Κρήτης

TEI Kritis - Oikonomologos.gr - logoΗ Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα των προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί στο Ηράκλειο, έδρα του ΤΕΙ Κρήτης, και εξυπηρετεί σε ιδρυματικό επίπεδο όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που συμμετέχουν στο έργο.

Οι ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζονται από τα τοπικά γραφεία πρακτικής άσκησης των τμημάτων στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία και την Ιεράπετρα.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και των παραγωγικών φορέων.

Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Στόχοι του γραφείου της πρακτικής άσκησης είναι η:

  • Απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και η επαγγελματική ένταξη στον ίδιο ή σε παρόμοιο φορέα.
  • Αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής άσκησης.
  • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.
  • Επιστημονική, διαχειριστική και διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Πράξης της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης.
  • Διάχυση πληροφοριών σχετικών με την πρακτική άσκηση προς τα Τμήματα του ιδρύματος.
  • Συνεχής λειτουργία, όλες τις εργάσιμες ημέρες, για την άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης για γενικά θέματα πρακτικής άσκησης και τη διαρκή τους ενημέρωση με όλα τα διαθέσιμα μέσα (ενημερωτικά φυλλάδια, άλλου είδους έντυπα, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνικές συνομιλίες, αλληλογραφία, ιστοσελίδα κ.λπ.).
  • Εμπρόθεσμη παραλαβή και διαχείριση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
  • Συγκέντρωση και καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των διαθέσιμων στοιχείων και η διαρκής ενημέρωση του δικτυακού τόπου του γραφείου πρακτικής άσκησης.
  • Διαρκής συνεργασία και δικτύωση με το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Κρήτης για συντονισμό δράσεων και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Βασική επιδίωξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι η ποιοτική αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης, η βελτίωση της οργάνωσής της με κεντρικό συντονισμό για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που συμμετέχουν στο έργο, τη δημιουργία κεντρικού μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων εργασίας για την πρακτική άσκηση καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

 

Website