Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΣκοπός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον, η βιβλιοθήκη επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού ρόλου του πανεπιστημίου.

Ενδιάμεσοι στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Η συνεχής επιδίωξη για την κατάρτιση μιας ποιοτικής, σύγχρονης και πλούσιας συλλογής.
 • Η εξασφάλιση επαρκούς χώρου και η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την προώθηση της ατομικής και ομαδικής μελέτης και έρευνας.
 • Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του υλικού της συλλογής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων που υποστηρίζουν τη λειτουργία της και η αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Η εξασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισμού για τις τρέχουσες και τις νέες ανάγκες.
 • Η εξασφάλιση ικανοποιητικού, για τους χρήστες της βιβλιοθήκης, ωραρίου λειτουργίας.
 • Η σύνδεση και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες καθώς και με σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών.
 • Η στενή συνεργασία της βιβλιοθήκης με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του ιδρύματος, για τη συστηματική παρακολούθηση των τρεχουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους.
 • Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε σχέση με τις εξελίξεις στην βιβλιοθηκονομία, καθώς και τις επιστήμες της πληροφόρησης και της πληροφορικής και στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα προηγούμενα.
 • Η κατάρτιση των εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και συμβατών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεργασίες και ο συντονισμός με άλλες βιβλιοθήκες της χώρας και του εξωτερικού.
 • Η προβολή και η προώθηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με την έκδοση ειδικών ενημερωτικών εντύπων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο και την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

Website