Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΗ Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των τμημάτων του ιδρύματος καθώς αυτή έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών τους.

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του πανεπιστημίου Πειραιώς και των παραγωγικών φορέων.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι:

  • Η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Η αποτελεσματικότερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
  • Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και κουλτούρας από τα φοιτητικά χρόνια και η ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων που αποτελούν απαραίτητα εφόδια στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου με φορείς και επιχειρήσεις

Στην Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με αυτό των τμημάτων του πανεπιστημίου.

 

Website