Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

TEI Ionion Nison - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών του ιδρύματος.

Προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφόρησης και επιδιώκει ενεργά τη συμμετοχή της σε συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες και άλλους συναφείς πληροφοριακούς οργανισμούς.

Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας αλλά και στην προώθηση της διαρκούς και δια βίου μάθησης συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στη χώρα.

Η χωροθέτηση των σχολών και των τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε τρία διαφορετικά νησιά καθόρισε τη διάρθρωση και τη φυσιογνωμία της βιβλιοθήκης, η οποία έλαβε τη μορφή ενός δικτύου Βιβλιοθηκών που αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες τόσο για τη σύνδεση όσο και για την παροχή των υπηρεσιών του.

Το δίκτυο αυτό συνδέει τις τοπικές βιβλιοθήκες των τμημάτων και δημιουργεί ενιαίους καταλόγους, ενιαία μορφή υπηρεσιών, υπηρεσίες διαδανεισμού, κοινών παραγγελιών και συνδρομών και κυρίως πρόσβαση σε όλο το πληροφοριακό υλικό ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

 

Website