Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Πειραιά

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πειραιά είναι ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη τεχνολογικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων του ιδρύματος.

Αποτελεί οργανικό μέρος της όλης λειτουργίας του ιδρύματος στο οποίο ανήκει, καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της.

Το υλικό που περιέχει, οι υπηρεσίες που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ιδρύματος, του οποίου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στρέφονται γύρω από τον τομέα της Τεχνολογίας και Διοικητικής Επιστήμης.

Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στη βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών και τη συμβολή της βιβλιοθήκης σε αυτό.

Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πειραιά είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικητικού − βοηθητικού προσωπικού του ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου.

Υποστηρίζει επίσης, τα τρέχοντα και προβλεπόμενα εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών του ιδρύματος.

 

Website