Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

TEI Stereas Elladas - Oikonomologos.gr - logoΣκοπός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι η εξασφάλιση, η οργάνωση και η διατήρηση του έντυπου και μη έντυπου υλικού του ιδρύματος, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του καθώς και η μορφωτική και πολιτιστική εξύψωση του προσωπικού και των σπουδαστών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του εκτός του ιδρύματος περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στοχεύει στη/ν:

 • Εξασφάλιση του κατάλληλου και ικανού χώρου και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος, που θα επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργιών της, διευκολύνοντας την ατομική και ομαδική επιστημονική μελέτη και έρευνα.
 • Διατήρηση σύγχρονης συλλογής εξειδικευμένης σε θέματα που ενδιαφέρουν και καλύπτουν κύρια τις ανάγκες και τις δραστηριότητες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και μιας γενικότερης συλλογής για την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος και των άλλων χρηστών της βιβλιοθήκης.
 • Οργάνωση της συλλογής σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών βιβλιογραφικής υποστήριξης με την αξιοποίηση των διευκολύνσεων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφόρησης.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης τόσο για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό όσο και για το διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.
 • Πληροφόρηση των χρηστών εκτός ΤΕΙ (φυσικών και συλλογικών προσώπων), οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες σε θέματα που καλύπτονται από την βιβλιοθήκη του.
 • Έρευνα για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του ιδρύματος.
 • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην αποθήκευση, καθώς και αναζήτηση πληροφοριών και στην εκμετάλλευση εθνικών και διεθνών συστημάτων πληροφόρησης.
 • Στην παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη χρήση της βιβλιοθήκης και των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών της και στην ανάπτυξη ισχυρών κριτικών ικανοτήτων στους χρήστες, που θα πλαισιώνουν και θα ενδυναμώνουν την επιστημονική μελέτη.
 • Παρακολούθηση και υιοθέτηση των εξελίξεων στη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης, καθώς επίσης και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
 • Μέριμνα για την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού και την διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη του.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων και συνεργασιών με άλλες σχετικές ελληνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες.
 • Συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Website