Βιβλιοθήκη – Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και για τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες μέσω του διαδανεισμού.

Κύρια αποστολή της βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος.

Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη επιδιώκει, με τη διάθεση των υπηρεσιών της και εκτός κοινότητας ΑΣΚΤ, να συμβάλει στην ευρύτερη ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της ιστορίας της Τέχνης, με έμφαση στη νεοελληνική τέχνη.

 

Website