Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Alexandreio TEI Thessalonikis - Oikonomologos.gr - logoΑποστολή της Βιβλιοθήκης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση, στο μέτρο που αυτές έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, των ερευνητικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών, φοιτητών και διοικητικών, καθώς και των πολιτιστικών ενδιαφερόντων της ευρύτερης κοινότητας.

Η Βιβλιοθήκη, πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη:

  • δημιουργία και ανάπτυξη μιας ισορροπημένη συλλογής για όλους τους τομείς της γνώσης που καλύπτονται από τα τμήματα που λειτουργούν στο Ίδρυμα.
  • άμεση πρόσβαση στο υλικό της συλλογής της και σε υλικό άλλων βιβλιοθηκών, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των χρηστών.
  • προβολή της συλλογής και των υπηρεσιών της τόσο στους χρήστες όσο και στους εν δυνάμει χρήστες.
  • συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς για τη διάδοση της πληροφορίας.
  • διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο ίδρυμα.

Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ δεν περιορίζονται μόνο στο φυσικό της χώρο, καθώς πληθώρα πληροφοριών παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση.

 

Website