Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει την ομάδα του e-Commerce και να προσλάβει m-Commerce Executive.

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και συνεχή εξέλιξη των digital properties (e-shops) της εταιρίας που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε mobile environment, καθώς και για την επίτευξη των εταιρικών στόχων στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί.

Επίσης, συμβάλει στη βέλτιστη λειτουργικότητα, εμφάνιση και χρηστικότητα των mobile properties του Public, σε front-end (design) & back-end (features) επίπεδο, για apps & sites. Τέλος, έχει την ευθύνη της υλοποίησης, συντήρησης & εξέλιξης νέων και υφιστάμενων καναλιών πώλησης (apps, mobile site, κα.)

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Διασφαλίζει πως η εμπειρία του πελάτη στα mobile properties, είναι πάντα η καλύτερη δυνατή σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό και τα διεθνή best practices (UX/CX)
 • Προάγει την καινοτομία μέσα από την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών για νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, παρακολουθεί και εισάγει στην εταιρία νέα online features
 • Ελέγχει και μετρά τις υλοποιήσεις μέσα από digital tools και ορίζει διορθωτικές κινήσεις
 • Παρακολουθεί καθημερινά στατιστικά δεδομένα για το performance των mobile properties της εταιρίας
 • Διασφαλίζει ότι η εταιρική ταυτότητα αποτυπώνεται πλήρως και σωστά online, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εταιρικές οδηγίες
 • Ελέγχει τον ανταγωνισμό, εντοπίζει εμπορικές ευκαιρίες προς εκμετάλλευση και τις γνωστοποιεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ομάδα
 • Ελέγχει και προτείνει βελτιωτικές κινήσεις για συνεχή βελτίωση των operations & customer experience
 • Παραμένει συνεχώς σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα επιμέρους τμήματα της εταιρίας, εξασφαλίζοντας integrated implementation της digital στρατηγικής της εταιρίας
 • Συντονισμός και διαχείριση εξωτερικών συνεργατών ή/και inhouse ομάδας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη σε στρατηγική θέση Mobile Commerce/eBusiness
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε υλοποίηση mobile sites & apps
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση HTML, UX/CX design και ανάπτυξης εφαρμογών
 • Άριστες γνώσεις Google Analytics
 • Αρίστη γνώση Microsoft Office Suite
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Αποδεδειγμένη γνώση σε eCommerce Strategy, Web Operations & Mobile implementations
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
  Επιθυμητά Προσόντα
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία παρέχει

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Εταιρεία: Public
Επικοινωνία: Public