Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το διδακτικό έτος (2 εξάμηνα) αρχίζει στα μέσα Οκτωβρίου και λήγει στα τέλη Ιουνίου του επόμενου έτους. Τα μαθήματα χωρίζονται σε θεωρητικά και πρακτικά (εργαστήρια). Μετά το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, οι μαθητές, με μέριμνα του Υπουργείου Τουρισμού, τοποθετούνται για πρακτική άσκηση κατά τους θερινούς μήνες σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες.

Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ πραγματοποιούν εννέα συνολικά μήνες αμειβόμενης πρακτικής από την 1η Ιουλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 Αστέρων, με τη μέριμνα και την εποπτεία της Σχολής.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία βοηθάει τον σπουδαστή να αναπτύξει τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων. Μέσα από την πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής μαθαίνει να:

  • σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη εργασιών.
  • εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.
  • χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει διδαχθεί.
  • υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του.
  • παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με διάφορους τρόπους.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων
Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing
Εισαγωγή στη Μαγειρική

2ο Εξάμηνο

Οινολογία – Μπαρ
Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ
Αρχές Γενικής Λογιστικής
Αγγλικά Ορολογία
Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία
Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

4ο Εξάμηνο

Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
Τουριστική Γεωγραφία
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

5ο Εξάμηνο

Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
Μεθοδολογία Έρευνας
Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ξένη Γλώσσα ΙV
Marketing Τουριστικών Προορισμών

6ο Εξάμηνο

Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων
Ψηφιακό Marketing
Τουριστική Κοινωνιολογία
Διαχείριση Τροφίμων
Ξένη Γλώσσα V

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία

7ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Αξιοθέατων
Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων
Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
Business Leadership and Professional Development
Πρακτική Άσκηση