Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.

  • Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει τον Ιούνιο, περιλαμβάνοντας δύο διδακτικά εξάμηνα χειμερινό και εαρινό, και
  • Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνολικής διάρκειας 9 μηνών.

Οι σπουδαστές τοποθετούνται με μέριμνα και εποπτεία της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις κατηγορίας 5* και 4* αστέρων, σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΡ πραγματοποιούν εννέα συνολικά μήνες αμειβόμενης πρακτικής από την 1η Ιουλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με τη μέριμνα και την εποπτεία της Σχολής.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία βοηθάει τον σπουδαστή να αναπτύξει τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων. Μέσα από την πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής μαθαίνει να:

  • σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη εργασιών
  • εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών
  • χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει διδαχθεί
  • υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του
  • παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με διάφορους τρόπους

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων
Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing
Εισαγωγή στη Μαγειρική

2ο Εξάμηνο

Οινολογία – Μπαρ
Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ
Αρχές Γενικής Λογιστικής
Αγγλικά Ορολογία
Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία
Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

4ο Εξάμηνο

Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
Τουριστική Γεωγραφία
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

5ο Εξάμηνο

Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
Μεθοδολογία Έρευνας
Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ξένη Γλώσσα ΙV
Marketing Τουριστικών Προορισμών

6ο Εξάμηνο

Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων
Ψηφιακό Marketing
Τουριστική Κοινωνιολογία
Διαχείριση Τροφίμων
Ξένη Γλώσσα V

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία

7ο Εξάμηνο

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ταλέντου

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Διαχείριση Αξιοθέατων
Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων
Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
Business Leadership and Professional Development
Πρακτική Άσκηση