Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (161)

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990.

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και της Εξωτερικής Πολιτικής και Διπλωματίας, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, όπως τη στελέχωση φορέων της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω μαθησιακών επιδιώξεων, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών παρέχει ένα διευρυμένο φάσμα μαθημάτων προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές του μία συνολική εικόνα του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εργασιακές και γνωσιολογικές απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης η επιλογή της οποίας γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου έτους:

  • Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
  • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ενώ οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματός δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε:

Υπουργεία και Διεθνείς Οργανισμούς: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες κτλ.

Ιδιωτικός τομέας: Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, ΜΜΕ, πολιτικοί αναλυτές, σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.

Website