Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

TEI Ipeirou - Oikonomologos.gr - logoΗ Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου και το πρόγραμμα σπουδών της έχει σχεδιαστεί ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα των αποφοίτων της κατεύθυνσης να ενισχύουν την εξωστρέφεια της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Βασικός στόχος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στο σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, ο απόφοιτος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου έχει τη δυνατότητα να:

 • Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο.
 • Διεξάγει την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και να σχεδιάζει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε όλες τις επιχειρήσεις.
 • Εκπονεί μελέτες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που οδηγούν στον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχό τους, ως επίσης και στην διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων.
 • Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων των επιχειρήσεων και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, είτε αφορούν υπαγωγή των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους επενδυτικούς νόμους, είτε αφορούν μόνο την επιχείρηση για την λήψη επενδυτικών στρατηγικών αποφάσεων.

Οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι του τμήματος προσαρμόζονται πολύ καλά στις προσδοκίες της αγοράς εργασίας και μπορούν να στοχεύουν σε θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών πολυεθνικών εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων και επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα με έμφαση:

 • στις εισαγωγές/εξαγωγές
 • στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις
 • στις τραπεζικές εργασίες
 • στις ασφάλειες
 • στον τουρισμό
 • στην αναψυχή και
 • στις μεταφορές
Website