Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τετραετούς φοίτησης, περιλαμβάνοντας επτά (7) εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Προκειμένου να ανακηρυχθεί ένας φοιτητής πτυχιούχος πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, να πραγματοποιήσει επιτυχώς την πτυχιακή εργασία καθώς και την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων χωρίζεται επιπλέον σε δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Μάρκετινγκ

Πτυχιακή Εργασία

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν ώστε ένας φοιτητής να μπορέσει να ξεκινήσει την πτυχιακή εργασία είναι:

  • να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 75% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (30 μαθήματα)
  • να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα “Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά στελέχη”
  • να είναι εγγεγραμμένος στο 8ο εξάμηνο σπουδών

Μόλις ολοκληρωθεί η πτυχιακή εργασία, εφόσον ο επιβλέπων καθηγητής θεωρήσει ότι αυτή είναι επαρκής και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενημερώνει το φοιτητή ότι μπορεί να προχωρήσει στην επίσημη υποβολή της προς τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΤΕΙ για την αξιολόγησή της.

Πρακτική Άσκηση

Προκειμένου ο φοιτητής να μπορεί να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση θα πρέπει να:

  • έχει ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών
  • να μην οφείλει περισσότερα από 12 μαθήματα
  • να έχει περάσει τα μαθήματα ειδικότητας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μικροοικονομική
Αρχές Χρηματοοικονομική Λογιστικής
Ιδιωτικό Δίκαιο
Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη
Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία

2ο Εξάμηνο

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Μακροοικονομική
Δημόσιο Δίκαιο
Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Η/Υ
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ
Επιχειρησιακή Έρευνα
Οργανωσιακή Συμπεριφορά

4ο Εξάμηνο

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Δημόσιες Σχέσεις
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί

5ο Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Διοικητική των Συγκρούσεων
Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

6ο Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων
Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Διοικητική Λογιστική
Οικονομικός Σχεδιασμός
Δημόσια Διοίκηση

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ:

Διοίκηση Πωλήσεων
Διεθνές Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

7ο Εξάμηνο

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική
Διαχείριση Έργων

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ:

Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
Ανάλυση και Έρευνα Αγοράς
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση