Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι) (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Διοικητικής Επιστήμης και των Οικονομικών, στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, το Τμήμα ανακηρύσσει τρεις κατηγορίες πτυχιούχων, ανάλογα με τη κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησαν:

 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Σκοπός του Τμήματος είναι:

— Η δημιουργία στελεχών εφαρμογής υψηλού ποιοτικού επιπέδου στην επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων κάθε μορφής, που να είναι ανταγωνιστικά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

— Η παροχή των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν:

 • να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με εθνικό ή διεθνή χαρακτήρα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
 • να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, επέκταση και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στα πλαίσια επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • να διαχειρίζονται έργα Πληροφορικής στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου βίου.
 • να εκπονούν εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές δραστηριοποίησης του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

— Η διοργάνωση και η λειτουργία, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της οργάνωσης, της λειτουργίας και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, είτε αυτοδύναμα, με την επιστημονική διαχείριση και διοίκηση Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων, τη διακίνηση, εμπορία και διαχείριση συνεταιριστικών προϊόντων, συνεταιριστικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Είναι το μόνο τμήμα στην Ελλάδα που εκτός από τις γενικές γνώσεις στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων δίνει έμφαση στη Διοίκηση Κοινωνικών και Συνεταιριστικών οργανώσεων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και διοίκησης των συνεταιριστικών εκμεταλλεύσεων και μονάδων.

Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη:

 • Στις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις του αγροτικού συνεταιριστικού τομέα και για οποιαδήποτε θέση εργασίας διοίκησης.
 • Στις επιχειρήσεις των συνεταιρισμών παραγωγής, διαχείρισης, μεταποίησης, διακίνησης των προϊόντων με όποια μορφή και αν είναι οργανωμένες.
 • Στους συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Σε όλους τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις (πρωτοβάθμιες κ.λ.π.) του αστικού τομέα.
 • Στις κάθε μορφής συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις.
 • Στις εταιρείες που ιδρύουν οι συνεταιρισμοί με άλλους φορείς.
 • Στις τράπεζες που ασκούν τη χρηματοδοτική πολιτική προς τους συνεταιρισμούς.
 • Στις δημόσιες και διεθνείς υπηρεσίες τις σχετικές με τα συνεταιριστικά θέματα.
 • Σε ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Οι απόφοιτοι του παραπάνω τμήματος ασκούν και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εισήγηση των στόχων των συνεταιριστικών οργανώσεων με την εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς και τους τρόπους επίτευξης τους.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης τους.
 • Καθορισμό των διαγραμμάτων κατανομής του έργου που έχουν να επιτελέσουν.
 • Προσανατολισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων στους προκαθορισμένους στόχους.
 • Εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης.
 • Διεύθυνση επί μέρους οικονομικών μονάδων των συνεταιρισμών.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαγραμμάτων και γενικότερα της κίνησης των διαφόρων συνεταιριστικών μονάδων και οργανώσεων.
 • Καθορισμό και συντονισμό της διαδικασίας χρηματοδότησης.
 • Ασχολία με διαδικασίες διακανονισμών, τελωνειακές, και τραπεζικές διατυπώσεις για εισαγωγές – εξαγωγές των συνεταιριστικών οργανώσεων.
 • Κοστολόγηση προϊόντων
Website