Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

TEI Stereas Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Θήβα, λειτούργησε για πρώτη φορά το 2005, προσφέροντας στους φοιτητές του τα απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες στο γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης (Logistics Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).

Η εφοδιαστική διοίκηση αποτελεί ουσιαστικά ένα μέρος της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management) και περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των ροών του καναλιού διανομής από τον προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις που μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί, κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και πελάτες. Σε παγκόσμιο επίπεδο εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου και άλλων κρίσιμων προϊόντων, ενώ σε μία επιχείρηση, επιδιώκει την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών. Συνεπώς, αποτελεί μέρος τις καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων.

Το Τμήμα παράλληλα με την προσφορά της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών του στα παραπάνω αντικείμενα, συνεργάζεται και με τις παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (π.χ Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς).

Τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν βαθειά γνώση και εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, όπου σε συνδυασμό με τον δυναμισμό των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και άμεση διάχυση της πληροφορίας και εμπέδωσης των απαραίτητων γνώσεων προς όφελος των φοιτητών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το επάγγελμα του στελέχους εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται ως ένα από τα επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση και εκτιμάται ότι οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού θα συνεχίσουν να είναι ακόμα πιο ευοίωνες στο μέλλον.

Αυτό γιατί η εφοδιαστική διοίκηση (Logistics Management) θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τα βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα, καθώς ευθύνεται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αποτελεσματική και αποδοτική ροή προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση στον καταναλωτή, με σκοπό την πλήρη εκπλήρωση των απαιτήσεων του.

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο μεγάλου αριθμού λειτουργιών (προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες.

Συνεπώς, ο κλάδος των επαγγελμάτων που αφορούν τα logistics επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τα κυριότερους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Website