Διοίκησης Τουρισμού – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (670)

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στοχεύει στο να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού, δημιουργώντας στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές του για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σκοπός του τμήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση των νέων εξελίξεων, των ερευνητικών κατευθύνσεων και της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις επιστήμες του τουριστικού κλάδου, καθώς και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές, η βέλτιστη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης νέων θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού και την παροχή των επαγγελματικών εκείνων ικανοτήτων στους αποφοίτους, οι οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ως συνέπεια των παραπάνω, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού θα είναι σε θέση να:

 • ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης
 • εφαρμόζει επιστημονικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων
 • διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς
 • προγραμματίζει την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης ή του τουριστικού φορέα που μετέχει
 • διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων και προορισμών και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης
 • διαχειρίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης ή του τουριστικού φορέα στον οποίο μετέχει
 • διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, διαθέτοντας πλέον τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έχουν την ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε:

 • Τουριστικά καταλύματα όλων των τύπων,
 • Τουριστικά γραφεία, γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων,
 • Αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ναυτιλιακά γραφεία και κρουαζιερόπλοια,
 • Εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως αεροδρόμια, συνεδριακά κέντρα, πολυχώρους, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες και μαρίνες, xιονοδρομικά κέντρα, oρειβατικά καταφύγια, θεματικά πάρκα, τουριστικούς οργανισμούς, κ.λπ.
Website