Επιχειρησιακή Διαχείριση – City Unity College

Το City Unity College σε συνεργασία με το διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος  είναι η μετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων κυρίως στον τομέα της οικονομίας, στην επιχειρηματική δυναμική, στη χρηματοοικονομική λογιστική και στο επιχειρηματικό δίκαιο.

Σκοπός  του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να προσαρμόζονται στο  ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, για να καλύψουν  επαγγελματικές θέσεις δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική, την Ιταλική και την Ελληνική Γλώσσα.

Διάρκεια Σπουδών: 3 Έτη (6 εξάμηνα)

Διδακτικές Μονάδες: 180 ECTS (30/Έτος)

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα οι φοιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή συναφούς τίτλου σπουδών. Με βάση τον κανονισμό της σχολής απαιτείται επάρκεια γνώσης στα ακόλουθα: Άλγεβρα, κατανόηση και συγγραφή κειμένων, ικανότητα ερμηνείας οικονομικών δεδομένων και εταιρικής/επιχειρησιακής ειδησεογραφίας, εθνικά και διεθνή εδαφικά θέματα, εθνικά και θεσμικά όργανα, βασικά ιστορικά και κυρίως οικονομικά γεγονότα.

Στην περίπτωση που το πανεπιστήμιο εντοπίσει αδυναμία, οι κανονισμοί επιβάλλουν προπαρασκευαστικά μαθήματα.

Website