Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (έχει καταργηθεί)

TEI Anatolikis Makedonias & Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα, είναι μια από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές μονάδες του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η ανάπτυξη της επιστημονικής κριτικής, της ανάλυσης και των επικοινωνιακών ικανοτήτων, είναι ψηλά στις προτεραιότητές, ως αποτέλεσμα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μετά την απόκτηση του πτυχίου τους μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έxουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως:

 • τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα ποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων (πχ βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ)
 • τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κτλ
 • σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων.
 • τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
 • ενημέρωση καρτελών
 • καταγραφή περιουσιακών στοιχείων
 • τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης
 • μισθοδοσία
 • τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
 • κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
 • κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα  όπως τμήμα Κοστολόγησης, τμήμα Αγορών, τμήμα Προμηθειών κ.λ.π.
Website