Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της ελεγκτικής, να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Λογιστικής στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις τεχνολογικές απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα όπως αυτές εξειδικεύονται στην οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών.

Website