Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης – Πολυτεχνείο Κρήτης (230)

Το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης καλλιεργεί στους φοιτητές του ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Η Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1984 και είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο.

Οι καθηγητές της σχολής είναι δάσκαλοι και ερευνητές με προσφορά και παγκόσμια αναγνώριση στα αντικείμενα τους ενώ από κοινού με εξειδικευμένους τεχνικούς-εργαστηριακούς επιστήμονες εκπαιδεύουν τους φοιτητές στην επιστήμη του Μηχανικού με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και τα συστήματα παραγωγής, την επιστημονική διοίκηση και λήψη αποφάσεων, τα χρηματοοικονομικά, τις μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας αλλά και την εργονομική σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών, τα συστήματα ελέγχου, τα υλικά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μηχατρονική και τη ρομποτική.

Το δίπλωμα που απονέμει η σχολή αναγνωρίζεται ως ενιαίος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και εντάσσεται στο επίπεδο 7 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.

Τομείς της Σχολής

Η Σχολή υποδιαιρείται σε τέσσερις τομείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών αντικειμένων.

Τομέας Επιστημών: Υποστηρίζει την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε βασικά γνωστικά αντικείμενα. Προωθεί την έρευνα σε τομείς εφαρμοσμένων επιστημών όπως εφαρμοσμένα μαθηματικά, φυσική, χημεία, μηχανική και κοινωνικές επιστήμες.

Τομέας Συστημάτων Παραγωγής: Το αντικείμενο του τομέα σχετίζεται με τη θεωρία συστημάτων παραγωγής (αξιοπιστία συστημάτων, προγραμματισμός έργων, ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, ενεργειακή ανάλυση, κ.λπ.), καθώς και με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής (ευέλικτα συστήματα παραγωγής, ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, σχεδιασμός με Η/Υ, διαχείριση υλικών, τεχνολογία περιβάλλοντος, θερμοδυναμική, ρευστομηχανική, κ.λπ.).

Τομέας Επιστήμης Αποφάσεων: Ο τομέας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας που στοχεύουν στην υποβοήθηση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και στο σχεδιασμό και έλεγχο συστημάτων παραγωγής, εφαρμογών τηλεματικής και παροχής υπηρεσιών.

Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης: Τα μαθήματα που προσφέρει ο τομέας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διοικητικών διαδικασιών και οργανωσιακών λειτουργιών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: διοίκηση συστημάτων, χρηματοοικονομική ανάλυση, marketing, εργονομία και ασφάλεια της εργασίας, χρηματοοικονομική διοίκηση, διοίκηση έργων, πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τεχνητή νοημοσύνη, ποιότητα υπηρεσιών, διοίκηση συμβάσεων, τεχνολογική οικονομική, κ.λπ.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης εργάζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπως ενδεικτικά, σε βιομηχανίες, στις κατασκευές, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς ως τεχνικά και διοικητικά στελέχη, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα ως σύμβουλοι σε θέματα τεχνολογίας και ανάπτυξης, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής
 • Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων
 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • Εφοδιαστική και δυναμική κατανομή πόρων
 • Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων
 • Διοίκηση και χρονικό προγραμματισμό έργων
 • Τηλεματική μεταφορών
 • Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 • Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
 • Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό marketing
 • Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
Website