Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (625)

Xarokopeio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου το οποίο ιδρύθηκε το 1993, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, όπως ψυχολογία, παιδαγωγική επιστήμη, πολιτισμός, εφαρμοσμένα οικονομικά, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας και διατροφή.

Αποστολή Τμήματος

Σκοπός του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας είναι η μελέτη και η επιστημονική έρευνα θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της οικογένειας, όπως οικονομικά της οικογένειας, συμπεριφορά του καταναλωτή, διατροφή και αγωγή υγείας, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην οικογένεια κ.ά., καθώς και η παροχή εκπαίδευσης σχετικής με τα θέματα αυτά.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

  • Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας
  • Ανθρωποοικολογίας

Εγκαταστάσεις

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 70 στην Καλλιθέα. Το κτιριακό συγκρότημα χωροθετείται εντός δενδρόφυτου αστικού ακινήτου, που καταλαμβάνει έκταση είκοσι περίπου στρεμμάτων, και περιλαμβάνει κυρίως το κεντρικό κτήριο, το κεντρικό αμφιθέατρο, εργαστήρια, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Η κτιριακή υποδομή του Πανεπιστημίου επίσης περιλαμβάνει τη «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης», την αίθουσα τελετών, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας λαμβάνουν άρτια κατάρτιση και είναι δυνατόν να βρουν επαγγελματικές διεξόδους σε συναφείς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.

Οι απόφοιτοι του τμήματος εργάζονται κατά μεγάλη πλειοψηφία ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είναι δυνατόν επίσης να εργαστούν ως υπάλληλοι σε διάφορα Υπουργεία καθώς και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι του Καταναλωτή και της Οικογένειας για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών της οικιακής μονάδας, τη διατροφή και αγωγή υγείας, την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της, τη βιώσιμη κατανάλωση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε να εγγράφονται οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και έχουν όλα τα δικαιώματα που συνεπάγονται από αυτό.

Website