Οικονομικών Επιστημών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (632)

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis - Oikonomologos logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928, ενταγμένο στη μέχρι πέρυσι υφιστάμενη Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές.

Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα, να είναι αρκετά ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.

Οι σπουδές στο τμήμα διακρίνονται σε κύκλους σπουδών:

  1. Στον πρώτο κύκλο, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης.
  2. Στο δεύτερο κύκλο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις Κατευθύνσεις Οικονομίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Website