Οικονομικών Επιστημών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ) (311)

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis - Oikonomologos logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928, ενταγμένο στη μέχρι πέρυσι υφιστάμενη Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές.

Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα, να είναι αρκετά ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.

Οι σπουδές στο τμήμα διακρίνονται σε κύκλους σπουδών:

 1. Στον πρώτο κύκλο, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης.
 2. Στο δεύτερο κύκλο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις Κατευθύνσεις Οικονομίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο προπτυχιακό πρόγραμμα ο κάθε απόφοιτους να είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων
 • εφαρμόζει τους κανόνες σε βασικά γνωστικά πεδία της οικονομικής επιστήμης όπως μακροοικονομική, μικροοικονομική, οικονομετρία, δημόσια οικονομική, οικονομικά της ανάπτυξης, βιομηχανική οργάνωση, οικονομική πολιτική
 • εφαρμόζει τους κανόνες σε βασικά γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως χρηματοοικονομική, λογιστική, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, επιχειρησιακή έρευνα
 • έχει αναπτύξει μαθηματικές και στατιστικές ικανότητες, τις οποίες θα εφαρμόζει στην ανάλυση, μοντελοποίηση και εμπειρική μελέτη οικονομικών φαινομένων
 • μπορεί να κατανοήσει τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων σ’ έναν οργανισμό ή σε μία οικονομία
 • έχει την ικανότητα να αξιολογεί τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές των οικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στο διεθνές περιβάλλον
 • έχει αναπτύξει βαθύτερη κριτική σκέψη για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων
 • μπορεί να εκτιμήσει τη σημασία των οικονομικών αποφάσεων και τις επιδράσεις που αυτές έχουν στα άτομα και στο κοινωνικό σύνολο
 • έχει αναπτύξει πνεύμα συνεργασίας και άμιλλας μέσα από την διαχείριση ομαδικών εργασιών
 • μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χρόνο (time management) στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης πολλαπλών εργασιών
 • έχει αναπτύξει δεξιότητες αποτελεσματικής παρουσίασης επιχειρηματικών αναφορών και εργασιών με χρήση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων
Website