Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (345)

Panepistimio Ioanninon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996. Παρέχει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας, ενώ προσφέρονται από την πλειοψηφία των πλέον αναγνωρισμένων αντίστοιχων Οικονομικών Τμημάτων του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει πάντοτε στο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς ο κλάδος των οικονομικών, με τη μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων που τον διακρίνει καθώς και με τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται με την ένταξη της ελληνικής οικονομίας σε ευρύτερες οικονομικές ενώσεις, δίνει την δυνατότητα μιας ομαλής και δημιουργικής ενσωμάτωσης των αποφοίτων των οικονομικών τμημάτων στην αγορά εργασίας.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, όπως είναι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι ρυθμιστικές αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα κτλ, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.

Επίσης το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, τους επιτρέπουν να γίνονται δεκτοί σε αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλους τους κλάδους της οικονομικής επιστήμης (οικονομική θεωρία, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων κλπ) στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Website