Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (633)

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα δύο ιδρυτικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του οποίου η λειτουργία του ξεκίνησε το 1971 και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα, καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας.

Πλαισιώνεται από μέλη ΔΕΠ με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος Oικονομικών Eπιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των οικονομικών επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλαδή της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

Βασικό στόχο του τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του καθώς και η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και  δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στοχεύει στη  διαμόρφωση ενός πλαισίου σπουδών, το οποίο αφενός εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Οικονομικής Επιστήμης και αφ’ ετέρου ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας.

Website