Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (317)

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα δύο ιδρυτικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του οποίου η λειτουργία του ξεκίνησε το 1971 και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα, καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας.

Πλαισιώνεται από μέλη ΔΕΠ με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη, ενώ σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή των οικονομικών επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλαδή της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.

Αποστολή Τμήματος

Βασική αποστολή του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του καθώς και η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και  δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι που επιδιώκει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι να:

  • δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην οικονομική επιστήμη και τις εφαρμογές της
  • αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει στη λύση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών οικονομικών προβλημάτων
  • εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης για την αντιμετώπιση θεμάτων οικονομικής πολιτικής
  • εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και ικανότητες με τις οποίες να μπορούν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές στα οικονομικά
  • βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση γενικότερων κοινωνικών, πολιτικών και περιβαντολλογικών θεμάτων
Website