Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών (319)

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Πάτρα, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές του επιστημονικά και επαγγελματικά.

Από τον Ιούνιο του 2013 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανήκει στη Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η μελέτη της Οικονομικής Επιστήμης, δηλαδή η μελέτη του πως οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν τους πόρους που διαθέτουν για την επίτευξη των στόχων τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα κίνητρά τους, και τη διανομή των πλεονασμάτων που προκύπτουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους να:

  • αναλύουν τις αποφάσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής
  • αντιλαμβάνονται το οικονομικό περιβάλλον και τις δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά του,
  • χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης για τη μελέτη σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων
  • ακολουθούν επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς,
  • αναλάβουν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου
Website