Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (313)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων γύρω από την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα παρέχει και τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησης όπως είναι το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, η Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών που τους βοηθούν να αποκτήσουν τις αναγκαίες γενικές και ειδικές γνώσεις για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ),
  • Μάρκετινγκ,
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα (40) μαθήματα, από τα οποία είκοσι (20) είναι υποχρεωτικά κορμού, δέκα (10) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και δέκα (10) επιλογής.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα είναι τα μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη της ελληνικής οικονομίας να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο και να έχουν έτσι πληρέστερη κατάρτιση.

Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας καθώς και τα προβλήματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν, να βρουν ευκολότερα απασχόληση και να γίνουν αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά στελέχη.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οικονομική των Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι
Αστικό Δίκαιο
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

2ο Εξάμηνο

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική
Στοιχεία Υπολογιστικών & Πληροφοριακών Συστημάτων
Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
Αγγλικά ΙΙ ή Γαλλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική Ι)
Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)
Μάρκετινγκ
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εμπορικό Δίκαιο
Πληροφοριακά Συστήματα
Αγγλικά ΙΙΙ ή Γαλλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)
Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις Εμπορικών & Οικονομικών Συναλλαγών)
Μάρκετινγκ ΙΙ (Συμπεριφορά Καταναλωτή)
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Μικροοικονομική ΙΙ
Αγγλικά IV ή Γαλλικά IV ή Γερμανικά IV

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Αγγλικά V ή Γαλλικά V ή Γερμανικά V

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας & Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς
Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών
Φορολογία Εισοδημάτων Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Επιχειρηματική Πληροφορική & Βάσεις Δεδομένων
Αγγλικά V ή Γαλλικά V ή Γερμανικά V

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας & Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Χρηματοδοτική Διοίκηση II (Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης)
Αγορές Χρήματος και Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος
Αγγλικά V ή Γαλλικά V ή Γερμανικά V

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας & Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Χρηματοδοτική Διοίκηση II
Αγγλικά V ή Γαλλικά V ή Γερμανικά V

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διοικητική Λογιστική
Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις
Αγγλικά VΙ ή Γαλλικά VΙ ή Γερμανικά VΙ

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Διαχείριση Επενδύσεων
Έρευνα Μάρκετινγκ
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προϊόντων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διοικητική Λογιστική
Μεθοδολογίες Σχεδίασης & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Αγγλικά VΙ ή Γαλλικά VΙ ή Γερμανικά VΙ

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου & Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή
Προγραμματισμός
Συστήματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων
Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Διοικητική Λογιστική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών)
Διαχείριση Επενδύσεων
Αγγλικά VΙ ή Γαλλικά VΙ ή Γερμανικά VΙ

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Διαχείριση Κινδύνου
Διαδίκτυο και Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Έρευνα Μάρκετινγκ
Διοίκηση Επωνυμιών (Brand Management)
Αγγλικά VΙ ή Γαλλικά VΙ ή Γερμανικά VΙ

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Τεχνικές Πωλήσεων Επώνυμων Προϊόντων
Τιμολογιακή Στρατηγική

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Θέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής & Στρατηγικής

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ
Παιγνία Επιχειρηματικής Στρατηγικής
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
Προγραμματισμός II
Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση μεγάλων Δεδομένων (Διαχείριση Δεδομένων & Επιχειρηματική Ευφυϊα)
Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Λογιστική Κόστους

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Χρηματοδοτική Διοίκηση III
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Διοίκηση Απόδοσης
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκηση Πωλήσεων
Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαδίκτυο και Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Τεχνολογία Επιχειρηματικού Επανασχεδιασμού και Πληροφοριακά Συστήματα
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Ελεγκτική

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Διεθνής Χρηματοδοτική
Τραπεζική Διοικητική

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Διεθνές Μάρκετινγκ

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Δημόσιες Σχέσεις και Επιχειρησιακή Ηθική
Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας
Δίκτυα Διανομής & Logistics
Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών

Μαθήματα Ευρύτερης Επιλογής

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Αρχές Κοινωνιολογίας
Εργατικό Δίκαιο
Πρακτική Άσκηση
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης