Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΓΠΑ) (1064)

Geoponiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019 και λειτουργεί στην Άμφισσα σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, που ανήκαν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας πριν τη συγχώνευση.

Στόχος του εκπαιδευτικοί προσωπικού είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου σπουδές στην οικονομική επιστήμη, με επιπλέον εξειδίκευση στο ρόλο του χώρου και της γης στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Επιπλέον, σκοπός του τμήματος είναι να έχουν οι απόφοιτοι του τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να επιδιώξει μια επιτυχή επαγγελματική καριέρα οικονομολόγου, αλλά και τα εφόδια να συνεχίσει επιτυχώς τις σπουδές του αν το επιθυμεί, σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του Οικονομολόγου. Επιπλέον, υπάρχει κατοχύρωση της ειδικότητας του Περιφερειολόγου, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις ειδικών θέσεων Περιφερειολόγων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη γραφείων μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Nομαρχιακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ανοίγει ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Website