Στατιστικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (329)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • 14 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος
 • μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε
  • μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα Στατιστικής
  • μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών (8 στο 1ο έτος, 4 στο 2ο έτος και 2 στο 3ο έτος), ενώ στα 2 τελευταία εξάμηνα δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα. Έτσι, δίνεται ευελιξία στον φοιτητή να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα καλύπτει μεν τις βασικές γνώσεις Στατιστικής, αλλά ταυτόχρονα θα του δίνει την ευκαιρία διαμόρφωσης ενός προγράμματος που να ικανοποιεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του.

Μαθήματα Κύκλων

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το Τμήμα Στατιστικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής εισάγει κύκλους μαθημάτων οι οποίοι απαρτίζονται από επιλεγμένα μαθήματα των δύο τμημάτων τα οποία είναι σχετικά με συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα αντικείμενα των κύκλων είναι:

 • Κύκλος Επιστήμης Δεδομένων
 • Κύκλος Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Κύκλος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τα μαθήματα κάθε κύκλου παρέχουν στους φοιτητές ευελιξία στην απόκτηση επιπλέον γνώσης στο αντικείμενό τους. Για να ολοκληρώσει κάποιος φοιτητής έναν κύκλο, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 5 μαθήματα του κύκλου, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 μαθήματα να είναι από το Τμήμα Πληροφορικής ή το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Οι κύκλοι δεν είναι υποχρεωτικοί και οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μαθήματα από όλους τους κύκλους χωρίς περιορισμό. Εφόσον, ένας φοιτητής ολοκληρώσει έναν κύκλο, αυτός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Κύκλος Επιστήμης Δεδομένων

Γραμμικά Μοντέλα
Ανάλυση Δεδομένων
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
Τεχνητή Νοημοσύνη
Μηχανική Μάθηση
Εξόρυξη Γνώσης
Βάσεις Δεδομένων
Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών

Κύκλος Επιχειρησιακής Έρευνας

Στοχαστικές Διαδικασίες
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Προσομοίωση
Αλγόριθμοι
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Κύκλος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Στοχαστικές Διαδικασίες
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Πιθανότητες ΙΙ
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση
Μαθηματικές Μέθοδοι
Θεωρία Πιθανοτήτων
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική
Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική
Διακριτά Μαθηματικά
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών
Θεωρία Πληροφορίας

Πρακτική Άσκηση

Οι κύριοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων, που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στον επαγγελματικό στίβο.
 • Η ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα.
 • Η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας σχετικά με τις ανάγκες σε στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής τους αλλά και τις προοπτικές που η στατιστική μπορεί να προσφέρει.

Η πρακτική άσκηση είναι δυνατόν να γίνει μία μόνο φορά, από το 5ο εξάμηνο σπουδών, και αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα.

Η επιλογή των υποψηφίων ασκούμενων φοιτητών για κάθε διαθέσιμη θέση, γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τις επιδόσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με το φοιτητή έτσι ώστε η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του.

Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση ασκείται στο ρόλο που η αγορά εργασίας κατ’ εξοχήν περιμένει από έναν Στατιστικό: Το ρόλο του εμπειρογνώμονα στατιστικού ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας.

Είναι άσκηση στη συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Πιθανότητες
Μαθηματικός Λογισμός
Γραμμική Άλγεβρα
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R
Στατιστική Ι: Πιθανότητες και Εκτιμητική

2ο Εξάμηνο

Πιθανότητες ΙΙ
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R
Στατιστική ΙΙ: Συμπερασματολογία και Παλινδρόμηση

3ο Εξάμηνο

Εκτιμητική & Έλεγχοι Υποθέσεων
Στοχαστικές Διαδικασίες
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

4ο Εξάμηνο

Γραμμικά Μοντέλα
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Εκτιμητική & Έλεγχοι Υποθέσεων
Δειγματοληψία
Μαθηματικές Μέθοδοι
Αναλογιστικά
Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων

5ο Εξάμηνο

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα
Στατιστική κατά Bayes
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Θεωρητική Στατιστική
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
Γραμμικά Μοντέλα

6ο Εξάμηνο

Ανάλυση Δεδομένων
Προσομοίωση
Πολυμεταβλητη Στατιστική Ανάλυση
Βιοστατιστικη
Θεωρία Πιθανοτήτων
Επίσημες Στατιστικές

7ο Εξάμηνο

Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης
Βιοστατιστικη ΙΙ
Οικονομετρία
Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ
Αναλογιστικά ΙΙ
Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας
Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων
Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας
Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική
Μη Παραμετρική Στατιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων
Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα

Γενική Οικονομική Ιστορία
Αρχές Κοινωνιολογίας
Μακροοικονομική Θεωρία
Μικροοικονομική Θεωρία
Δημόσια Οικονομική
Λογιστική Κόστους
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων
Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία – Αναλυτικά Προγράμματα
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Διακριτά Μαθηματικά
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Υπολογιστικά Μαθηματικά
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
Δομές Δεδομένων
Λογική
Τεχνητή Νοημοσύνη
Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
Δίκτυα Επικοινωνιών
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
Μηχανική Μάθηση
Οικονομικό Δίκαιο
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις
Έρευνα Μάρκετινγκ
Διαφήμιση
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Βάσεις Δεδομένων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Επιχειρηματικότητα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Επενδύσεων
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ
Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία
Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία
Εισαγωγή στους Η/Υ – Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία – Διδακτική Οικονομικών Μαθημάτων
Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java
Αλγόριθμοι
Βάσεις Δεδομένων
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Συστήματα Διαχείρισης & Ανάλυσης Δεδομένων
Δίκτυα Υπολογιστών
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Θεωρία Πληροφορίας
Εξόρυξη Γνώσης
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Κινδύνων
Προγραμματισμός
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου