Τουριστικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Φιλοξενίας – IST College

Το πρόγραμμα του Τουρισμού και της Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του IST College έχει στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να οδηγηθούν σε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων φιλοξενίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναπτυχθεί μια νέα γενιά στελεχών που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν την αναλυτική τους ικανότητα, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ακόμη και για τα πιο απαιτητικά σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν ειδικά θέματα που άπτονται στον τουριστικό κλάδο, όπως Τουριστική Ανάπτυξη, Τουριστική Πολιτική και Στρατηγικές, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό, Εναλλακτικό Τουρισμό, Επιχειρηματικότητα και Οικονομικά του Τουρισμού, καθώς και λήψη στρατηγικών αποφάσεων για ένα οργανισμό.

 Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το συγκεκριμένο πτυχίο παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εστιάσουν στους τομείς των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και στη συνέχεια να εξειδικευτούν στους τομείς αυτούς, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Ακόμα μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και την ειδίκευση τους επιλέγοντας ένα μεταπτυχιακό διοίκησης επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή μεταπτυχιακό ειδίκευσης (MSc – MA) σε άλλους συναφείς τομείς όπως το Μάρκετινγκ, το Μάνατζμεντ, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.α.

Τα μαθήματα διεξάγονται τα πρώτα 2 έτη στα Ελληνικά, ενώ το τρίτο έτος στα Αγγλικά, το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και είναι πλήρους φοίτησης.

Website